SP Tweet

W. Shadid BBB-akkoord vd coalitie is pol zweverigheid en NL-onwaardig Zal zeker averechts werken voor uitgeprocedeerde #asielzoekers & samenleving
W. Shadid Te weinig N-W journalisten id NLse media vooral zoeken in te weinig belangstelling voor t vak is even oppervlakkig als t bericht zelf #nrc
W. Shadid Ideeën #Koole zijn alleen realiseerbaar in n partij met een authentieke sociaal-democratische maatschappijvisie http://t.co/Fz19CgNlEW
Follow W. Shadid on Twitter

Publicaties

publicaties

Voor titels, inhoud en downloaden van publicatie (boeken en artikelen) klik op de submenus in het menu links op de pagina.
Toelichting
Het is van oudsher bekend dat de culturele afstand tussen mensen een van de belangrijke oorzaken kan zijn voor het ontstaan van knelpunten in de wederzijdse communicatie. Het was met name de verdienste van de culturele antropologie dat de relevantie van het cultuurverschil ook wetenschappelijke belangstelling kreeg. De belangstelling voor het thema interculturele communicatie is de laatste decennia sterk gegroeid vanuit de antropologie, de psychologie, de linguïstiek en de communicatiewetenschappen. Een interdisciplinaire aanpak staat echter nog steeds in de kinderschoenen. De publicaties van de webmaster zijn dan ook veelal multidisciplinair. {mosimage}
Daarin wordt hoofdzakelijk aandacht geschonken aan factoren die het interculturele communicatieproces beïnvloeden, zoals de kennis van elkaars cultuur, de setting waarin de communicatie plaatsvindt, de machtsverhoudingen tussen de communicatiepartners en hun communicatieve competentie. In dit kader wordt ook aandacht besteed aan de culturen van enkele migrantengroepen in de Nederlandse samenleving en met name aan groepen van islamitische achtergrond.
Het veschil met andere benaderingen is dat in deze publicaties de culturele achtergrond  als een probabilistische en niet als een deterministische factor voor het verklaren van gedrag van migranten wordt gepresenteerd. Migrant zijn geen passieve wezens die slechts handelen op basis van de in het land van herkomst verworven cultuur, maar zijn tevens actieve cultuurscheppers.
De rode draad in de publicaties is interculturele communicatie tenslotte sterk wordt beïnvloed door de wederzijdse identiteiten van mensen die tijdens het contact worden onderhandeld. De discrepantie tussen beleefde en toegeschreven identiteit van de communicatiepartners, met de daarbij behorende stereotypen en vooroordelen, heeft een negatieve invloed op het verloop van de communicatie. In de publicaties wordt daarom ook aandacht geschonken aan de wijze waarop vooroordelen jegens migrantengroepen ontstaan en aan de gevolgen daarvan voor de communicatie met de autochtone samenleving.