SP Tweet

W. Shadid BBB-akkoord vd coalitie is pol zweverigheid en NL-onwaardig Zal zeker averechts werken voor uitgeprocedeerde #asielzoekers & samenleving
W. Shadid Te weinig N-W journalisten id NLse media vooral zoeken in te weinig belangstelling voor t vak is even oppervlakkig als t bericht zelf #nrc
W. Shadid Ideeën #Koole zijn alleen realiseerbaar in n partij met een authentieke sociaal-democratische maatschappijvisie http://t.co/Fz19CgNlEW
Follow W. Shadid on Twitter

Interculturele bemiddeling

elearningHoewel mederwerkers van instellingen en organisaties zich over het algemeen goed inzetten in hun beroepsuitoefening en van goede wil zijn brengt de normale uitvoering van de dagelijkse taken soms spanningen in de organisatie te weeg. Belangentegenstellingen van medewerkers en directie enerzijds en die van medewerkers onderling anderzijds, verschil van mening over de te kiezen koers en ‘last but not least’ gewone menselijke jalozie kunnen hier belangrijke bronnen van conflicten zijn. Veel van deze conflicten kunnen via bemiddeling of 'mediation' worden opgelost. Een interculturele mediator beschikt over vaardigheden om interculturele misverstanden te signaleren, op hun juiste waarde in te schatten en vertrouwelijk aan te pakken. In het geval van conflicten is bemiddeling van wezenlijk belang voor het vermijden van gerechtelijke procedures die vaak geen winaars maar alleen verliezers kennen. Een interculturele mediator is daarom onmisbaar als adviseur, in onderzoekscommissies en in Raden van Toezicht van multiculturele organisaties.
In externe advisering is een interculturele mediator een onpartijdige deskundige die de belangen van alle partijen goed kan monitoren. Tijdens het bemiddelingstraject worden de mogelijke oplossingen niet opgedrongen aan een van de beide partijen, maar als adviezen en alternatieven aangeboden. De uiteindelijke keuzes worden aan de partijen zelf overgelaten.

  • Zijn er, of verwacht u, conflicten of spanningen tussen medewerkers en leiding, of tussen medewerkers onderling?
  • Heeft u in de organisatie een hardnekkig conflict dat via intern overleg en optreden niet adequaat kan worden opgelost?
  • Heeft u reorganisatieplannen op korte termijn?
  • Heeft u in uw Raad van Toezicht geen interculturele expertise?

Dan biedt interculturele bemiddeling een adequate oplossing. Daarbij dient met het volgende rekening te worden gehouden:
(1) Niet alle conflicten zijn geschikt voor mediation
(2) Een gestart mediationtraject kan tussentijds stranden
(3) De mediator is geen advocaat voor een van beide partijen
(4) Beide partijen moeten het eens zijn over mediation en over de mediator

Wilt u nagaan of een conflict in uw organisatie geschikt is voor mediation vraag een advies aan  Klik hiervoor in het hierboven staande menu op Contact en info.