SP Tweet

W. Shadid BBB-akkoord vd coalitie is pol zweverigheid en NL-onwaardig Zal zeker averechts werken voor uitgeprocedeerde #asielzoekers & samenleving
W. Shadid Te weinig N-W journalisten id NLse media vooral zoeken in te weinig belangstelling voor t vak is even oppervlakkig als t bericht zelf #nrc
W. Shadid Ideeën #Koole zijn alleen realiseerbaar in n partij met een authentieke sociaal-democratische maatschappijvisie http://t.co/Fz19CgNlEW
Follow W. Shadid on Twitter

Literatuur2

literatuur2Deze pagina bevat publicaties over interetnische en interculturele studies met onderwerpen als integratie, identiteit, onderwijs en gezondheidszorg. Om de vele publicaties overzichtelijk te presenteren zijn ze tot 2008 in diverse categorieen ondergebracht.

Vanaf 2008 worden alle onderwerpen alleen per jaar weergegeven.


 Kies een categorie 

  Gezondheidszorg (health care)

 • Boevink, G. e.a. (Red.) (2001). Gesprekken zonder grenzen. Communiceren met patiënten van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Woerden; Nederlands Instituut voor Gezondheid en Ziektepreventie (NIGZ).
 • Boomstra, R. (2000). How different is different. Situational relevance of ethno-cultural differences in the provision of professional mental help. In M. Gastelaars (Red.), On location. The relevance of the ‘here’ and ‘now’ in organisations (pp. 85-105). Maastricht: Shaker.
 • Bouwhuis, C.B., e.a. (2001). Geringe etnische verschillen in spoedeisende problemen bij kinderen: 10 jaar acute hulp in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde, 145(38).
 • Bruijnzeels, M.A., & Bernsen, R. (2000). Consult frequencies of ethnic minorities in the Netherlands. Parijs: EUPHA.
 • Couwenberg, S.W. (Red.) (2001): Nationale identiteit: Van Nederlands probleem tot Nederlandse uitdaging. In: Civis Mundi Jaarboek 2001. Bundel; Damon.
 • Dijk, R. van, Boedjarath, I., Jong, J.T.V.M. de, May, R.F., & Wesenbeek, R. (2000). Een manifest. Interculturele geestelijke gezondheidszorg in de XXIe eeuw. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 55 (2), 134-145.
 • El Haddouchi, M., Aouaj, Y., Bouwer, H.J., & Stronks, K. (2000). Marokkanen bij de huisarts aan het woord; de mate waarin de huisarts de reden van komst achterhaalt. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 144 (5), 219-224.
 • Gerits Y.C., Uitenbroek, D.G., Dijkshoorn, H., & Verhoeff, A.P. (2001). De communicatie tussen huisarts en Turkse en Marokkaanse patiënten nader bekeken. Tijdschrift voor Gezeondheidswetenschappen, 79 (1), 16-20.
 • Glasgow, I.K., e.a. (2000). Illegalen aan de ‘poort’ van de gezondheidszorg: Toegankelijkheid en knelpunten in de zorg van huisartsen, verloskundigen en spoedeisende hulpafdelingen. Utrecht: Nivel.
 • Guzelcan, Y., Koeter, M.W.J., & Lanting, R.H.H. (2001). Verschillen in psychiatrische morbiditeit tussen eerste en tweede generatie Turken die zich aanmelden voor behandeling bij een polikliniek van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Tijdschrift voor psychiatrie, 43 (3), 185189.
 • Ingleby, D.J. (2000). Psychologie en de multiculturele samenleving: Een gemiste aansluiting. Utrecht: Ceres.
 • Kocken, P.L. (2000). Health promotion in migrants and older adults; epidemiological diagnosis, intervention development and effect evaluation. 5.1.: s.n.
 • Meekeren, E. van, LimburgOkken, A. & Ma~, R. (red.) (2002). Culturen binnen psychiatrie muren. Geestelijke gezondheidszorg in een multiculturele samenleving. Amsterdam: Boom.
 • Krikke, H., Nijhuis, H., & Wesenbeek, R. (2000). Aan de grenzen; suicidaal gedrag onder allochtone meisjes en jonge vrouwen. Den Haag: Bureau Public Health/Amrit.
 • Richters, A. (2000). Multiculturalisering in de zorg. Tijdschrift voor geneeskunde en ethiek, 10 (3), 83-88.
 • Selten, J.P., e.a. (2001). Incidentie van schizofrenie bij autochtonen en allochtonen in Den Haag. Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde, 145(34), 1647-1651.
 • Struijs, A.J. (2000). Zorg op interculturele maat. Naar een structureel en continu zorgbeleid voor allochtonen. Medisch contact, 55 (27/28), 1018-1022.
 • Struijs, A.J., & Wennink. H.J. (Red.) (2000). Allochtone clienten en geestelijke gezondheidszorg; achtergrondstudie. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
 • Vries, S. De (2000). Psychologische hulpverlening en vluchtelingen. Pharos. Utrecht.  Hulpverlening (Assistance)

 • Knipscheer, J. W. (2000): Cultural convergence and divergence in mental health care : empirical studies on mental distress and help-seeking behaviour of Surinamese, Ghanaian, Turkish and Moroccan migrants in the Netherlands. Universal Press, Veenendaal.
 • Olthuis, G. (2000):  Colourful care : multiculturele zorg: tussen beleid en mentaliteit. Nijmegen : Wetenschapswinkel Nijmegen.
 • Raad voor de Volksgezondheid en Zorg  (2000): Interculturalisatie van de gezondheidszorg: advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Zoetermeer.
 • Shadid W.A. (2000): Communicatieve competentie in interculturele communicatie. Psychologie en Maatschappij (P & M). ThemanummerInterculturele communicatie, jaargang 24 (1), 2000, pp. 5-14.
 • Shadid, W.A. (2000): Voorlichting in een multiculturele samenleving. In: B. van Gent en J. Katus (red.): Voorlichting in een risicovolle informatiemaatschappij. Theorieen, werkwijze en perspectieven. Alphen a/d Rijn, Samsom, pp. 145-162.
 • Thomas, R.M. (2000):  Multicultural counseling and human development theories : 25 theoretical perspectives. Springfield, Ill. Charles C. Thomas Publisher

 

Management 

 • Arends-Tóth, J. & F. J. R. van de Vijver (2001): Het belang van acculturatie voor organisaties. Gedrag & Organisatie, nummer 2 (in druk; verschijnt in 2001)
 • Beamer, L, & I.  Varner (2001): Intercultural communication in the global workplace.  Boston, Mass: McGraw-Hill/Irwin
 • Deresky, H. (2000): International management: managing across borders and cultures. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 • Earley, P. C. & H. Singh (2000) (eds.): Innovations in international and cross-cultural management. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Cox, T. jr. (2001):  Creating the multicultural organization : a strategy for capturing the power of diversity.  San Francisco: Jossey-Bass
 • Elashmawi, F. (2001):  Competing globally : mastering multicultural management and negotiation. Boston: Butterworth-Heinemann. 
 • Gannon, M. & K.L. Newman (Eds.) (2002):  The Blackwell handbook of cross-cultural management. Oxford: Blackwell.  
 • Kirton, G. & A.M. Greene (2000): The dynamics of managing diversity: a critical approach.  Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Mead, R.R. (2000): Cases and projects in international management. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Nishiyama, K. (2000): Doing business with Japan : successful strategies for intercultural communication. Honolulu, Hawaii : University of Hawaii Press.
 • Parhizgar, K.D. (2002):  Multicultural behavior and global business environments.   New York, N.Y : International Business Press.
 • Rodrigues , C. (2001): International management : a cultural approach. Cincinnati, Ohio: South-Western College.
 • Sandfort, T., & Vanwesenbeeck, I. (2000). Omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de Nederlandse politic. Delft: Eburon.
 • Tillaart, H. van den (2000). Diversiteit in de Rotterdamse markt: Inventarisatie en analyse van de ontwikkelingen in het ondernemerschap van allochtonen in Rotterdam. Nijmegen / Ubbergen: ITS / Tandem Felix.
 • Verluyten, S. P. (2000): Intercultural communication in business and organisations: an introduction. Acco, Leuven.

 

  Media (media)

 • Abdelnasser, W.M. (2000): Islam and the West: Perspectives from the Egyptian Press, with particular emphasis on Islamist papers. In: Hafez, K.(ed.) op. cit, p. 141-156.
 • Agha, O.H. (2000): Islamic fundamentalism and its image in the western media. Alternative views. In: Hafez, K. (ed.)  op. cit. p. 218-233
 • Cottle, S. (2000) (ed.): Ethnic minorities and the media: changing cultural boundaries. Open university press Philadelphia (Pa.).
 • Hafez, K. (2000)(ed.): Islam and the West in the mass media. Fragmented images in a globalizing world. Hampton Press, Cresskill, N.J.
 • Hafez,K., K. Horner & V. Klemm (2000): The rise and decline of opinion leaders: The changing image of the Middle East and Islam in German mass media. In: Hafez, K.(ed.) op. cit., p. 273-287.
 • Hafez, K. (2000) Imbalances of Middle East coverage. A quantitative analysis of the German Press. In: Hafez, K.(ed.) op. cit.., p. 181-197.
 • Hippler, J. (2000): Foreign policy, the media and the western perception of the Middle East. In: Hafez, K.(ed.), op. cit,  p. 67-87.
 • Hussain, M. (2000): Islam, Media and Minorities in Denmark. Current sociology, Vol. 48 (Issue 4), 2000, 95-116.
 • Mastro, D.E. & A. L. Robinson (2000): Cops and crooks: images of minorities on primetime television. Journal of criminal justice, Vol. 28 (Issue 5), 2000, 385-396.
 • Mowlana, H. (2000): The renewal of the global media debate. Implications for the relationship between the west and the Islamic World. In: Hafez, K.(ed.), op. cit,  p. 105-118.
 • Poole, E. (2000): Framing Islam. An analysis of the newspaper coverage of Islam in the British Press. In: Hafez, K.(ed.), op cit., p. 157-179.
 • Sterk, G. En B. Top (2000): Media en allochtonen: journalistiek in de multiculturele samenleving. Sdu Uitgevers, Den Haag.
 • Vergeer, R. M. (2000): Een gekleurde blik op de wereld: een studie naar de relatie tussen blootstelling aan media en opvattingen over etnische minderheden. Thela, Amsterdam (Ook als proefschrift KUN).
 • Wiegand, K.E. (2000): Islam as an ethnicity? The media's impact on misperceptions in the West. In: Hafez, K.(ed.) op. cit. p. 235-251.

 

  Ouderen ( The elderly)

 • Poort, E.C., e.a. (2001). Turkse en Marokkaanse ouderen in Amsterdam 1999-2000. Gezondheid, zelfredzaamheid en zorggebruik. Amsterdam: GG 0, 55(4). 27-45.
 • Yerden, I. (2000): Zorgen over zorg: traditie, verwantschapsrelaties, migratie en verzorging van Turkse ouderen in Nederland. Het Spinhuis, Amsterdam.

 

Politiek (politics)

 • Berger, M., e.a. (2001). Politieke participatie van etnische minderheden in vier steden. Amsterdam: IMES.
 • Brag, W. van der, Fennema, M., & Tillie, J. (2000). Anti-immigrant parties in Europe: Ideological or protest vote? European Journal of Political Research, 37(1), 77-102.
 • Dagevos, J. (2001). De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland.- Stand van zaken, ontwikkelingen en informatielacunes. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Fennema. M., e.a. (2000). Sociaal kapitaal en politieke participatie van etnische minderheden. Amsterdam: IMES.
 • Huinder, C. & Krijnen, H. (red.) (2002). Op gespannen voet: Politieke opinies over de multiculturele samenleving. Utrecht: FORUM.
 • Idema, H. (2002). Onderzoeken etnische minderheden 20002001. Departementale inventarisatie. Den Haag: Ministerie van BZK.
 • Jacobs, D. (2000). Waarom polemisering? Het parlementaire debat over lokaal kiesrecht voor vreemdelingen in Nederland en België in de jaren zeventig en tachtig. Tijdschrift voor Sociologie, 21(4). 363-382.
 • Petronilia, S. (Red.) (2000). Raadsleden met dubbele antenne: Ervaringen van allochtone politici. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek.
 • Tillie, J. (2000): De etnische stem : opkomst en stemgedrag van migranten tijdens gemeenteraadsverkiezingen, 1986-1998. FORUM, Utrecht.

  Recht (Law)

 • Bennekom, W. van, Bosch, M.L.A. van den, Groenendijk, C.A. & Vermeulen, B.P. (2001). Netherlands. In: B. Naseimbene (red), Expulsion and detention of aliens in the European Union Countries. Milaan: Giuffre' Editore
 • Bervoets, E. (2001). Politie en Marokkaanse jongens: Lessen uit een interregionaal politieproject. Proces, 80(5-6). 89-95.
 • Bovenkerk, F. (2001). Misdaadprofielen. Amsterdam: Meulenhoff.
 • Brink, G. van den (2001). Geweld als uitdaging: De betekenis van agressief gedrag bij jongeren. Utrecht: NIZW.
 • Brouwer, E., & Groenendijk, K. (Red.) (2001). Derdelanders in de Europese Unie: Europees migratierecht vanuit Nederlands perspectief. Utrecht: Forum.
 • Cowan,J.K.,  M. Dembour and R. Wilson (Eds.)(2001):  Culture and rights : anthropological perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Culturele diversiteit (2002). Themanummer Justitiële Verkenningen 28.
 • Deveaux, M. (2000):  Cultural pluralism and dilemmas of justice.   Ithaca, NY. Cornell University Press
 • Dooijeweert, A.C.J. van, e.a. (2000). De Vreemdelingenwet 2000: Analyses en kritiek. Den Haag: Sdu.
 • Elderman, E. (2002). Oriëntatie in het vluchtelingenrecht. Vierde, herziene druk. Utrecht: NCB.
 • Fahrenfort, M., e.a. (2001). Evaluatie van de Koppelingswet: Een onderzoek naar de effectiviteit, efficientie en legitimiteit van de Koppelingswet. Den Haag.
 • Fleuren, W. (2002). Oriëntatie in de vreemdelingenwetgeving. Vijftiende, herziene druk. Utrecht: NCB
 • Goris, B. (2000): Criminaliteit en cultuur: criminaliteit van allochtonen in een multi-etnische samenleving onder de loep genomen. KUL. Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen. (Diss. Lic.)
 • Groenendijk, K., & Barzilay. R. (2001). Verzwakking van de rechtspositie van toegelaten vreemdelingen; (1990-2000). Utrecht: Forum.
 • Groenendijk, K. & Guild, E. (2001). Converging criteria: Creating an area of security of residence for Europe's third country nationals. European Journal of Migration and Law, 3, 37-59.
 • Groenendijk, C.A. & Heijs, E. (2001). Immigration, migrants and naturalization in the Netherlands 1945-1997. In: R. Hansen & P. Weil (red.), Towrards a European nationality citizenship, immigration and nationality law in the EU (pp 134-172). Londen: Palgrave.
 • Groenendijk, C.A. & Minderhoud, P.E. (2001). The Netherlands. In: U. Davy (red.), Die Integration von Einiwandern, rechtlichte Regelungen im europaschen Vergleich (pp 519-565). Frankfurt am Mam: Campus Verlag,.
 • Guldemond, H. (2001). Prestaties van allochtone leerlingen in een internationaal perspectief. Groningen: GIONRU.
 • Hart, A.C. 't (2001): Hier gelden wetten! : over strafrecht, Openbaar Ministerie en multiculturalisme. Deventer: Gouda Quint
 • Harchaoui, S. (2001). Hedendaags kwaad revisited: Kanttekeningen bij de Marokkaanse criminaliteit in Nederland. Justitiële Verkenningen, 27(5), 99-114.
 • Jones, R.  and W. Gnanapala (2000):  Ethnic minorities in English law. Stoke on Trent, Trentham.
 • Jordens-Cotran, L. (2000). Het Marokkaanse familierecht en de Nederlandse rechtspraktijk. Utrecht: Forum.
 • Korf, D.J. (2001). Witte allochtonen en zwarte autochtonen: Etniciteit en criminaliteit in Nederland. Delikt & Delinkwent. 31(6), 531-547.
 • Korf, D.J., Bookelman, G.W., & Haan, T. de (2001). Diversiteit in criminaliteit: Allochtone arrestanten in de Amsterdamse politiestatistiek. Tijdschrift voor Criminologie 43(3), 230-259.
 • Nieuwboer, J.W. (Red.) (2001): Rechtspraak rassendiscriminatie 1995-2000. Rotterdam/Zwolle: LBR/ W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Onderzoek ingevolge artikel 15 van de Wet Nationale 0mbudsman naar de verblijfsomstandigheden van asielzoekers in de aanmeldcentra (2001). Utrecht: Nationale Ombudsman.
 • Pennings. F.J.L. (2001). De Koppelingswet en internationale verdragen: een gespannen verhouding. NJCMBulletin, 26(6), 709-722.
 • San, M. van & A. Leerkes (2001): Criminaliteit en criminalisering: Allochtone jongeren in België. Amsterdam; Amsterdam University Press.
 • Spapens, A.C., & Wersch, S.F.M. van (2000). Cultuurspecifieke elementen in de strafrechtelijke hulpverlening aan allochtone jongeren: Inventariserend onderzoek. Tilburg: IVA.
 • Terlouw, A.B. & Spijkerboer, T.P. (red.) (2001). Rechtspraak vreemdelingenrecht 2001. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Tilburg, W. van, & Grapendaal, M. (2000). Allochtone verdachten in 1998; een beschrijving van de verdachtenpopulatie uit 1998 naar herkomst op basis van HKS. Driebergen: Korps Landelijke Politiediensten/Dienst Nationale Recherche Informatie.
 • Walsum, S. K. van (2000): De schaduw van de grens : het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers. Gouda Quint, Arnhem. (Ook als proefschrift EUR)
 • Wiersinga, H.C. (2002):  Nuance in benadering : culturele factoren in het strafproces. Den Haag: Boom Juridische uitgevers

 

  Religie (Religion)

 • Bartels E. (2000): ‘Dutch Islam’: Young People Learning and Integration. Current Soicology, 2000, vol 48(4) pp. 59-73.
 • Bemmelmans, Y., & Freitas, M.J. (200 l). Situation of islamic communities in five European cities: Examples of local initiatives. Wenen: European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia.
 • Dessing, N.M. (200l). Rituals of birth, circumcision, marriage and death among Muslims in the Netherlands. Leuven: Peeters.
 • Doornbos, A. (2001). Tussen traditie en verleiding? Dilemma's in het dagelijks leven van jonge moslimvrouwen. Sociologische Gids, 48(2), 183-203.
 • Douwes, D.  (red.) (2001):: Naar een Europese islam? Amsterdam:  Mets & Schilt
 • European Academy of Sciences and Arts (2000): Interreligious dialogues: Christians, Jews, Muslims. Academia Scientiarum et Artium Europaea, Salzburg.
 • Ferrier, K. (2002). Migrantenkerken. Kampen: Kok.
 • Furman, U. (2000): Minorities in Contemporary Islamist Discourse. Middle Eastern studies, vol. 36 (Issue 4), 2000, 1-20.
 • Gothóni, R. (2000): Attitudes and interpretations in comparative religion. Academia Scientiarum Fennica, Helsinki.
 • Hafez, K.(2000) (ed.): Islam and the West in the mass media: fragmented images in a globalizing world. Hampton Press, Cresskill, NJ.
 • Karaka¸S., Y. (2000): Muslimische Religiosität und Erziehungsvorstellungen: eine empirische Untersuchung zu Orientierungen bei türkischen Lehramts- und Pädagogik-Studentinnen in Deutschland. Frankfurt/M : IKO - Verl. für Interkulturelle Kommunikation.
 • Miller, K.A. (2000): Muslim Minorities and the Obligation to Emigrate to Islamic Territory: Two fatwas from Fifteenth-Century Granada. Islamic law and society, Vol. 7 (Issue 2), 2000, 256.
 • Speelman, G. M. (200l). Keeping faith: Muslim-christian couples and interreligious dialogue. Zoetermeer: Meinema.
 • Yousif, A. (2000): Islam, Minorities and Religious Freedom: A Challenge to Modern Theory of Pluralism. Journal of Muslim minority affairs, Vol. 20 (Issue 1), 2000, 29-42.

Meting (Measurement)

 • Berg, R.H. van den & N. Bleichrodt (2001): Het meten van cognitieve vaardigheden bij allochtone volwassenen. In: Nico Bleichrodt en Fons van de Vijver (red.). Diagnostiek bij allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse, Swets & Zeitlinger
 • Bleichrodt, N. en F. van de Vijver (2001) (red.): Diagnostiek bij allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse, Swets & Zeitlinger.
 • Dana, R.H. (2000)(ed.):  Handbook of cross-cultural and multicultural personality assessment. Mahwah, N.J.
 • Flier, H. van der & P. J. D. Drenth (2001): Tests en discriminerend testgebruik; vóórkomen en tegengaan. In: Nico Bleichrodt en Fons van de Vijver (red.). Diagnostiek bij allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse, Swets & Zeitlinger.
 • Houtkoop, H. & Veenman, J. (2002). Interviewen in de multiculturele samenleving. Problemen en oplossingen. Assen: Van Gorcum.
 • Leest, P. van (2001): Persoonlijkheidsmeting bij allochtone volwassenen. In: Nico Bleichrodt en Fons van de Vijver (red.). Diagnostiek bij allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse, Swets & Zeitlinger
 • Maesen de Sombreff, P.E.A. & P. Abell (2001): Interview en arbeidsproeven bij allochtone sollicitanten. In: Nico Bleichrodt en Fons van de Vijver (red.). Diagnostiek bij allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse, Swets & Zeitlinger
 • Nijenhuis, J. te & F. J. R. van de Vijver (2001): Onderzoek naar partijdigheid. In: Nico Bleichrodt en Fons van de Vijver (red.). Diagnostiek bij allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse, Swets & Zeitlinger
 • Phalet, K. en Maykel Verkuyten (2001): Acculturatiemetingen. In: Nico Bleichrodt en Fons van de Vijver (red.). Diagnostiek bij allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse, Swets & Zeitlinger.
 • Poortinga, Y.H. (2001): Het gebruik van psychologische tests bij allochtonen: Probleembeschrijving. In: Nico Bleichrodt en Fons van de Vijver (red.). Diagnostiek bij allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse, Swets & Zeitlinger
 • Possel, A. C. (2001): Juridisch kader. In: Nico Bleichrodt en Fons van de Vijver (red.). Diagnostiek bij allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse, Swets & Zeitlinger.
 • Resing, W.C.M & M. G. P. Hessels (2001): Het meten van de cognitieve mogelijkheden van allochtone kinderen. In: Nico Bleichrodt en Fons van de Vijver (red.). Diagnostiek bij allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse, Swets & Zeitlinger
 • Vijver, F. van de (Red.) (2001). Deskundigen over het testen van etnische minderheden. Rotterdam/. LBR NIP.

Arbeidsmarkt  (Labour market)

 • Berkhout, A., Odé, A. & Weening, H. (2001). Minderheden gevraagd: Evaluatie van het convenant Instroom etnische minderheden in het midden- en kleinbedriij. Rijswijk: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Helden, W. Van (2000). Herkomst van de klant: Privacyregels voor etnomarketing. Den Haag: Registratiekamer.
 • Klaver, J.F.l. (2001). Antillianen en Arubanen naar werk. Evaluatie van de experimentele stimuleringsactiviteiten voor Antilliaanse en Arubaanse projecten. Den Haag: Ministerie %an SZW.
 • Liem, P. (2000): Stapvoets voorwaarts: maatschappelijke status van Surinamers in Nederland. Thela Thesis, Amsterdam. (Ook als proefschrift UU)
 • Linder, F., & Heijtmajer, W.J. (2000). Werkloze allochtonen op weg naar de arbeidsmarkt: Deelname van allochtonen aan de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW). Sociaal-Economische Maandstatistiek, 17(10).
 • Nicolaas, H., & Sprangers, A.H. (2000). De nieuwe gastarbeider: Manager uit de VS of informaticus uit India. Maandstatistiek van de Bevolking, 48(9).
 • Niekerk, M. van (2000): 'De krekel en de mier' : fabels en feiten over maatschappelijke stijging van Creoolse en Hindoestaanse Surinamers in Nederland. Het Spinhuis, Amsterdam. (Ook als proefschrift UvA)
 • Raes, S. (2000). Migrating enterprise and migrant entrepreneurship: How fashion and migration have changed the spatial organisation of clothing supply to consumers in the Netherlands. Amsterdam: Het Spinhuis.
 • Rath, J., & Kloosterman, R. (2000). A critical review of research on immigrant entrepreneurship. International Migration Review, 24(3), 147-170.
 • Sahetapy, N. (2001). De Wet SAMEN en gemeenten in de regio Rotterdam/Rijnmond. Rotterdam: SBWR.
 • Schambach, R., J. Bouwmeester & M. van der Aalst (2001): Stimuleringsprojecten voor Turkse en Marokkaanse jongeren. Eindevaluatie. Den Haag: Ministerie van SZW.
 • Sociaal Economische Raad (2000): Kansen geven, kansen nemen: bevordering arbeidsdeelname etnische minderheden. SER, Den Haag 2000.
 • Spijkerman, R. (2000). De positie van allochtonen en autochtonen in bet bedrijfsleven en bij een deel van de overheid 1998. Den Haag: Arbeidsinspectie
 • Tillaart, H. van den (2001). Monitor etnisch ondernemerschap 2000. Zelfstandig ondernemerschap van etnische minderheden in Nederland in de periode 1990-2000. Nijmegen: ITS.
 • Vranken, J., C. Timmerman & K. van der Heyden (Red.) (2001): Komende generaties: Wat weten we (niet) over allochtonen in Vlaanderen? Leuven; Acco.
 • Zorlu, A. (2002). Absorption of immigrants in European labour markets: The Netherlands, United Kingdom and Norway. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Amsterdam/Rotterdam: Tinbergen Instituut.

Communicatie (Communication)

 • Bos, J., & Meeuwesen, L. (Red.) (2000). Interculturele communicatie. Themanummer Psychologie en maatschappij, 24(1).
 • Byram, M. and M. Planet (eds.) (2000) : Social identity and the European dimension : intercultural competence through foreign language learning. Strasbourg: Council of Europe
 • Hall, B. (2002):  Among cultures : the challenge of communication.
 • Di Luzio, A.,  S. Günthner & F. Orletti (Eds.) (2001): Culture in communication : analyses of intercultural situations.   Amsterdam: J. Benjamins. 
 • Kareem, J. and R. Littlewood (eds.) (2000): Intercultural therapy. Oxford: Blackwell Science.
 • Kim, Y.Y. (2001): Becoming intercultural : an integrative theory of communication and cross-cultural adaptation. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Mall, R. A. (2000) : Intercultural philosophy. Lanham: Rowman & Littlefield.
 • Milhouse, V.H., M. Asante & P. O. Nwosu (Eds.)( 2001): Transcultural realities : interdisciplinary perspectives on cross-cultural relations.  Thousand Oaks, Calif : Sage Publications.
 • Senghaas, D. (2002): The clash within civilisations : coming to terms with cultural conflicts. London: Routledge.
 • Sercu, L. (2000): Acquiring intercultural communicative competence from textbooks : the case of Flemish adolescent pupils learning German. Leuven: Leuven University Press.
 • Storti, C. (2001): Old world, new world : bridging cultural differences : Britain France, Germany and the USA.  London: Nicholas Brealey.
 • Wawrytko, S.A. (ed.) (2000): The problem of evil : an intercultural exploration. Amsterdam: Rodopi.
 • Vink, N. (2001). Grenzeloos communiceren: Een nieuwe benadering van interculturele communicatie. Amsterdam, KIT.