SP Tweet

W. Shadid BBB-akkoord vd coalitie is pol zweverigheid en NL-onwaardig Zal zeker averechts werken voor uitgeprocedeerde #asielzoekers & samenleving
W. Shadid Te weinig N-W journalisten id NLse media vooral zoeken in te weinig belangstelling voor t vak is even oppervlakkig als t bericht zelf #nrc
W. Shadid Ideeën #Koole zijn alleen realiseerbaar in n partij met een authentieke sociaal-democratische maatschappijvisie http://t.co/Fz19CgNlEW
Follow W. Shadid on Twitter

Literatuur1

literatuur1De laatste decennia kreeg het vakgebeied van interculturele communicatie wetenschappelijke erkenning. Er is bijna geen Amerikaanse universiteit te vinden waar dat vak niet wordt gedoceerd en onderzocht. Vele wetenschappelijke disciplines houden zich met dat thema bezig, waardoor dat onderdeel een interdisciplinair vakgebied is geworden. De situatie in Canada en Australie, de twee andere oude immigratielanden,  is met de Amerikaanse vergelijkbaar. In Europa komt de belangstelling voor interculturele communicatie ook sterk op. In een aantal jaren kreeg dit vakgebied aan enkele universiteiten voeten aan de grond. En de belangstelling is nog steeds groeiende.

 

Zie in het menu 'Literatuur2' voor meer literatuur over:

 • Arbeidsmarkt, Communicatie, Recht, Algemeen, Demografie
 • Discriminatie, Gezondheidszorg, Hulpverlening, Management
 • Media, Religie, Meting, Onderwijs, Ouderen, Politiek en Taal

Op deze pagina kunt u kiezen uit:

Tijdschriften over interculturele communicatie

 • Communicating effectively in multicultural contexts
 • Communication textbook series
 • Intercultural communication
 • Education in a multicultural society
 • European journal of intercultural studies
 • Intercultural communication studies
 • Intercultural research series of anthropology
 • Intercultural studies: yearbook of the international Association of Intercultural studies
 • International and intercultural communication annual
 • Journal of intercultural studies: an international journal  Journal of multi-cultural and cross-cultural art education
 • Journal of multicultural counseling and development
 • Journal of multilingual and multicultural development
 • Language and intercultural training
 • Migration und interkulturelle Erziehung in Europa
 • Multicultural aspects of counseling series
 • Multicultural education abstracts
 • Multicultural education series
 • Multicultural Europe  Multicultural teaching: for practitioners in school and community
 • Studien zur interkulturellen Philosophie  Studies in intercultural communication
 • The translator: studies in intercultural communication
 • Tijdschriften over migratie / Journals on migration
 • Comparative studies in migration and ethnic relations
 • Critical studies in racism and migration
 • European journal of migration and law
 • Journal of ethnic and migration studies
 • Journal of international migration and integration
 • Migrantenstudies: driemaandelijks tijdschrift voor onderzoek naar etnische minderheden en de Nederlandse samenleving
 • Migration  Migration bulletin
 • Migration studies  Migration today
 • Migration, immigrants and policy in the Netherlands: recent trends and developments
 • Research in migration and ethnic relations series
 • The international migration review
 • Trends in international migration: continuous reporting system on migration
 • Tijdschriften over etniciteit / Journals on ethnicity
 • American immigration and ethnicity
 • Class, ethnicity, gender, and the democratic nation
 • Comparative ethnic and race relations series
 • Comparative studies in migration and ethnic relations
 • Contributions in ethnic studies
 • Ethnic and racial studies  Ethnic groups in comparative perspective
 • Ethnic groups: an international periodical of ethnic studies  Ethnic identities series
 • Ethnicity & disease: an international journal on population differences in disease patterns
 • Ethnicity: an interdisciplinary journal of the study of ethnic relations
 • Gender, racism, ethnicity
 • Journal of American ethnic history
 • Journal of ethnic and migration studies
 • Monographs on ethnic relations
 • Multi-ethnic education review
 • Nationalism & ethnic politics
 • New community: journal of the Commission for Racial Equality
 • Research in ethnic relations series
 • Research in migration and ethnic relations series
 • Research in race and ethnic relations: a research annual
 • Sage series on race and ethnic relations
 • The journal of social psychology: political, racial and differential psychology


Engelstalige literatuur over interculturele communicatie

 • Ager, D., G. Muskens & S. Wright (eds.) (1993): Language education for intercultural communication. Clevedon [etc.] : Multilingual Matters
 • Agius, L. (ed.) (1997): Intercultural dialogue in the Mediterranean : selected papers. Valletta, malta
 • Asante, M. & W. Gudykunst (eds.) (1990): Handbook of international and intercultural communication. Newbury Park, Calif., [etc.] : Sage
 • Beasley-Suffolk, A. & M.J. Browaeys (1993): Intercultural communication in the European business context. Breukelen : Nijenrode University Press
 • Bennett, M. J. (ed.) (1998): Basic concepts of intercultural communication : selected readings. Yarmouth, Me : Intercultural Press
 • Biernatzki, W. E. (1991): Roots of acceptance : the intercultural communication of religious meanings. Rome : Centre 'Cultures and Religions', Pontifical Gregorian University
 • Blommaert, J. & J. Verschuren (eds.) (1991): The pragmatics of intercultural and international communication : selected papers of the International Pragmatics Conference, Antwerp, August 17-22, 1987 (volume III), and the Ghent Symposium on Intercultural Communication. Amsterdam [etc.] : Benjamins 
 • Borden, G. A. (1991): Cultural orientation : an approach to understanding intercultural communication. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall
 • Brislin, R. W. & T. Yoshida (1996): Intercultural communication training : an introduction. Thousand Oaks, Calif., [etc.] : Sage Publications
 • Carbaugh, D. (ed.) (1990): Cultural communication and intercultural contact. Hillsdale, N.J. [etc.] : Erlbaum
 • Casmir, F. L. (ed.) (1997): Ethics in intercultural and international communication. Mahwah, NJ [etc.] : Lawrence Erlbaum Associates
 • Chaney, L. H. & J. Martin (2000): Intercultural business communication. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall
 • Clyne, M. (1994): Inter-cultural communication at work : cultural values in discourse. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press
 • Dahl, Ø. (1993): Malagasy meanings : an interpretive approach to intercultural communication in Madagascar. Stavanger : Centre for Intercultural Communication, School of Mission and Theology
 • Dahl, Ø. (1999): Meanings in Madagascar : cases of intercultural communication. Westport, Conn. : Bergin & Garvey
 • Deen, J. (1997): Dealing with problems in intercultural communication : a study of negotiation of meaning in native-nonnative speaker interaction. Tilburg : Tilburg University Press
 • Eilers, F. J. (1992): Communicating between cultures : an introduction to intercultural communication. Manila : Divine Word Publications
 • Gonzalez, A., M. Houston & V. Chen (eds.) (1993): Our voices : essays in culture, ethnicity, and communication. Los Angeles : Roxbury Publ. Co 
 • Gudykunst, W. B. & Y.Y. Kim (1997): Communicating with strangers : an approach to intercultural communication. New York, N.Y., [etc.] : McGraw-Hill
 • Ito, Y. (1993): The study of idioms and its application to ESL and intercultural communication. Proefschrift San José, CA 
 • Jandt, F. E. (1998): Intercultural communication : an introduction. Thousand Oaks, CA [etc.] : SAGE Publications
 • Jandt, F. E. & D. Taberski (1998): Intercultural communication : workbook. Thousand Oaks [etc.] : Sage Publications  Nishiyama, K. (2000): Doing business with Japan : successful strategies for intercultural communication. Honolulu, Hawaii : University of Hawaii Press
 • Pande, T. (1998): Understanding language as communication . Mumbai [etc.] : Himalaya Publishing House
 • Pürschel, H. (ed.) (1994): Intercultural communication : proceedings of the 17th International L.A.U.D. Symposium Duisburg, 23-27 March 1992. Frankfurt a.M.
 • Lang  Pym, A. (1992): Translation and text transfer : an essay on the principles of intercultural communication. Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang
 • Rogers, E. M. & Th. Steinfatt (1999): Intercultural communication. Prospect Heights, IL : Waveland Press 
 • Samovar, L. A. & R.E. Porter (eds) (1997): Intercultural communication : a reader. Belmont, CA [etc.] : Wadsworth 
 • Scollon, R. & S.B. Scollon (1995): Intercultural communication : a discourse approach. Oxford [etc.] : Blackwell 
 • Seelye, H.N. (1993): Teaching culture : strategies for intercultural communication. Lincolnwood, Ill. : National Textbook Co., a division of NTC Publ. Group 
 • Snell-Hornby, M., M. Z. Jettmarova & K. Kaindl (eds.) (1997): Translation as intercultural communication : selected papers from the EST congress, Prague 1995. Amsterdam (Etc.), Benjamins. 
 • Verluyten, S. P. (2000): Intercultural communication in business and organisations : an introduction. Leuven : Acco
 • Wiseman, R. L. & J. Koester (eds.) (1993): Intercultural communication competence. Newbury Park [etc.] : Sage 
 • Wiseman, R. L. (ed.) (1995): Intercultural communication theory. Thousand Oaks, Calif., [etc.] : Sage 
 • Wurm, S. A., P. Mulhausler & D.T. Tryon (eds.) (1996): Atlas of languages of intercultural communication in the Pacific, Asia and the Americas. Berlin [etc.] : Mouton de Gruyter 
 • Young, R. (1996): Intercultural communication : pragmatics, genealogy, deconstruction. Clevedon [etc.] : Multilingual Matters


Nederlandstalige literatuur over interculturele communicatie

 • Backus, Albert Marie, H.A. Huls & G. Meijers (eds.) (1997): Interculturele communicatie, Amsterdam: VU Uitgeverij.
 • Banning, Han (1994): In gesprek met migranten: leer- en werkboek interculturele communicatie, Baarn: Nelissen.
 • Berenst, Jan (1994): Relationeel taalgebruik: conversationele strategieën in interpersonele en interculturele communicatie, Amsterdam: Thesis Publishers.
 • Bhaggoe, Angela (1999): Interculturele communicatie in een telecomorganisatie: de verschillen in cultuur en communicatie tussen Nederlanders en Engelsen binnen een Nederlands telecommunicatiebedrijf, Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Bos, K.I & A.J. Schuinder (1996): Interculturele communicatie: enkele theorieën nader belicht, Amsterdam: Voorlichting en Externe Betrekkingen, Wetenschapswinkel, Vrije Universiteit.
 • Brakel, J. van (1998): Interculturele communicatie en multiculturalisme: enige filosofische voorbemerkingen, Leuven: Universitaire Pers Leuven, Assen: Van Gorcum.
 • Deraeck, Guido (1992): In-kleuren: perspectieven voor interculturele communicatie, Leuven: Garant.
 • Hoffman, Edwin Marianus (1999): Het TOPOI-model: een pluralistische systeemtheoretische benadering van interculturele communicatie, [Houten: Bohn Stafleu Van Loghum].
 • House, Juliane (1997): Interculturele communicatie, Amsterdam: VU Uitgeverij.
 • Leeman, Yvonne & A. Veen (1996): Interculturele communicatie in het onderwijs, [Amsterdam]: SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam [etc.], Amsterdam: Het Spinhuis.
 • Lindwer, Miriam (1996): Interculturele communicatie tussen Japanners en Nederlanders: welke aspecten van taal en etniciteit en welke culturele verschillen in werkhouding spelen een rol bij de communicatie tussen Japanners en Nederlanders bij een filiaal van een Japanse reisorganisatie in Amsterdam?, Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Muynck, Aimé de, C. Timmerman & H. Straetemans (1998): Interculturele communicatie in de gezondheidszorg, Leuven: Acco.
 • Pinto, David (1993): Onderwijs over cultuurverschillen: effecten van cursussen inter-culturele communicatie, Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
 • Pinto, David (1994): Interculturele communicatie: dubbel perspectief door de drie-stappenmethode voor het doeltreffend overbruggen van cultuurverschillen, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Pinxten, Rik (1994): Culturen sterven langzaam: over interculturele communicatie, Antwerpen [etc.]: Hadewych.
 • Pinxten, Rik (1999): Culturen sterven langzaam: over interculturele communicatie, Antwerpen [etc.]: Houtekiet.
 • Ploeg, Brigitte van der (1995): Met een 'open houding' naar het buitenland: over interculturele communicatie en trainingen, Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Reijm, Wim (1993): Interculturele communicatie bij participatieve ontwikkelingsprojecten, Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Rodenburg, Irene (1996): Uitzending naar China: voorbereiding op het proces van interculturele communicatie, Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Shadid, W.A (1998 en 2007): Grondslagen van interculturele communicatie: studieveld en werkterrein, Houten [etc.]: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Shadid, W.A & P.S. van Koningsveld (eds.) (1999): Beeldvorming en interculturele communicatie: sociaal-wetenschappelijke en sociolinguïstische studies, Tilburg: Tilburg University Press.
 • Shadid, W.A.R (1994): Beeldvorming: de verborgen dimensie bij interculturele communicatie, Tilburg: Tilburg University Press.
 • Vandenbussche, Wim (ed.) (1993): Kunst als interculturele communicatie, Gent: SoCAK.
 • Verschuuren, E.P.M.W. (1996): Interculturele communicatie: een onderzoek naar de perceptie van Nederlanders van cultuurverschillen en interculturele problemen met Oekraïners, Utrecht: Wetenschapswinkel Sociale Wetenschappen].
 • Vogel, Bert (1995): Is interculturele communicatie terug te voeren tot enkele basisprincipes van medemenselijkheid?: Een literatuurstudie, Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Vries, Lucie de (ed.) (1995): Interculturele communicatie en Nederlands op de werkvloer, Amsterdam: Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA): Universiteit van Amsterdam.
 • Wieringen, J.C.M., M.A. Bruijnzeels & J.A.M. Harmsen (1999): Interculturele communicatie in de huisartspraktijk, Utrecht: Centrum voor Migratie en Gezondheid van het Kind.
Nederlandstalige literatuur over intercultureel management

 • Bakas, Adjiedj & S. Groenewold Dost (1993): Koffie verkeerd: intercultureel management in praktijk, Lelystad: Stichting IVIO.
 • Bakas, Adjiedj & S. Groenewold Dost (1995): Vers gebrand: nieuwe wegen naar intercultureel management, Lelystad: Stichting IVIO.
 • Besamusca-Janssen, Mieke & J. Jansen van den Doormalen (1997): Intercultureel management in de zorgsector, Hilversum: Teleac.
 • Boelrijk, E.M.A. (1995): Intercultureel management in de zorgsectoren, Utrecht: Stichting AWOZ.
 • Bokma, Afke (1996): Intercultureel management en de verandering van de organisatiecultuur in Nederlandse arbeidsorganisaties: een literatuuronderzoek naar de betekenis van intercultureel management voor de organisatiecultuur in Nederlandse arbeidsorganisaties, Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Burggraaf, W. & J. van Kooten (1996): Intercultureel management: organiseren en realiseren, Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie.
 • Burggraaf, W. (1998): Intercultureel management: over culturen en de multiculturele organisatie, Breukelen: Nijenrode University Press.
 • Choenni, Chan & J. Geerlof (1996): Intercultureel management: ICM: een verrijking voor ondernemingen, Den Haag: B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies.
 • Dagevos, J.M. (1993): Intercultureel management bij de gemeente Rotterdam: een inventariserend onderzoek bij tien diensten van de gemeente Rotterdam, Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek.
 • Derveld, F.E.R. (1994): Intercultureel management: het omschakelen van de arbeidsorganisatie?, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
 • Derveld, F.E.R. (1995): Intercultureel management in perspectief, [S.l.]: S.I.V. (Stichting Industrieel Vakmansschap).
 • Doeleman, Wendy (1995): Intercultureel management vergeleken: een studie naar de theorie en praktijk van intercultureel management binnen de kinderopvang, jeugdhulpverlening en Riagg's, Utrecht.
 • Dorrestein-Sluys, A.F.M. (1996): Intercultureel management: een kaart van de trainings- en adviesmarkt, Wijk bij Duurstede: TOPAZ.
 • Gijse, Ria (1998): Intercultureel management: veranderen om te verbeteren? Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Glastra, Folke (1999): Organisaties en diversiteit: naar een contextuele benadering van intercultureel management, Utrecht: LEMMA.
 • Haffmans, Marijke, L. Human, G.W.M. van Vugt & W. Peters (eds) (1998): De winst van diversiteit, Utrecht: FORUM, Instituut voor multiculturele ontwikkeling.
 • Heinsius, Joost (1995): Veelkleurig organiseren: intercultureel management voor non-profit- en vrijwilligersorganisaties, Amsterdam: Boom.
 • Huijser, Mijnd & Inge Heuff (ed.) (1998): Zoveel hoofden, zoveel zinnen: intercultureel management, Zaltbommel: Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij.
 • Hofstede, G. (1998): Allemaal andersdenkenden : omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam, Contact.
 • IJsseling, Godfried, P. Derks & E.F.M. Bakker (ed.) (1998): Intercultureel management, Noordwijk: de Baak, Management Centrum VNO-NCW.
 • < Kaldenbach, Hans (1996): Cultuurverschillen op de werkplek: 111 ervaringen met intercultureel management, Amsterdam: Prometheus.
 • Keulen, Anke van, F. de Graaff & A. Hol (1991): Intercultureel management in kindercentra: cursus docentenhandleiding, Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.
 • Koot, W. & J.H. Boessenkool (1994): Intercultureel management: omgaan met cultuurverschillen, belangen en macht, Alphen aan de Rijn: Samsom
 • Kooten, Jan van, F.A. van de Pieterman, P. Schouten (eds.): W. Albeda, J.P. Abell, W. Burggraaf (1993): De multiculturele organisatie en het belang van intercultureel management, Amsterdam: Anne Frank Stichting.
 • Lavold Schoonmaak (1993): Lavold-congres: mensen kleuren de organisatie, [S.l.]: Lavold Schoonmaak.
 • Raghoebier, Rohina & T. van Dillen (eds.) (1998): Intercultureel management in de zorg voor gehandicapten: een kwestie van kwaliteit, Utrecht: Schakels, Utrecht: sDG, Stichting Dienstverleners Gehandicapten.
 • Samlal, Asha & P. Georgopoulou (eds.) (1997): ICM op de av-agenda?: een introductie in intercultureel management, Utrecht: Stichting Omroep Allochtonen (STOA).
 • Schaafsma, J. (1999): Beeldvorming en acceptatie op de werkvloer: de onderbelichte dimensie van een intercultureel management, Tilburg: Wetenschapswinkel, Katholieke Universiteit Brabant.
 • Schuurman, J. W. (1995): De interculturele ontmoeting in organisaties: over de succesfactoren voor de implementatie van intercultureel management, Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Twuyver, Mireille van, N.G. Noorderhaven & R. Derveld (1997): Intercultureel management: lange termijn processen en mogelijke baten, Tilburg: Tilburg University Press.
 • Vries, S. ,de, J. Kwee en I. Waldring (1998):
 • Uitstroom van allochtonen uit de executieve politiedienst.
 • Leiden, Vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie, Universiteit Leiden.
 • Vugt, G.W.M. van (1995): Werken in multiculturele organisaties: theorie en praktijk van intercultureel management, Houten [etc.]: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Wattingen, Sabine van (1993): Intercultureel management, [Amsterdam]: [Vrije Universiteit].
 • Werf, Siep van der (1992): Allochtonen aan het werk: intercultureel personeelswerk en management, Muiderberg: Coutinho.
 • Zunderdorp, R. (1992): Het management aan zet: werkdocument voor het ministerie van WVC, Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.


Recente literatuur over cross-cultureel management

 • Bamberger, Peter A., M. Erez & S. Bacharach (eds.) (1996), Cross-cultural analysis of organizations, Greenwich, Conn. [etc.] : JAI Press.
 • Brake, Terence, D. Walker & T. Walker (1995), Doing business internationally : the guide to cross-cultural success. Burr Ridge, Ill [etc.] : Irwin Professional Pub.
 • Brake, Terence, D. Walker & T. Piispanen-Krabbe (1995), Doing business internationally : the workbook to cross-cultural success. Princeton, N.J : Princeton Training Press.
 • Browaeys, M.J., R.L. Price & C.R.S. Seifert (1993), An empirical study of cross-cultural relations between French, German and British managers in an international company. Breukelen : Nijenrode University Press.
 • Browaeys, Marie-Joëlle (1996), Cross-cultural management als uitdaging : effectieve samenwerking in een internationale ondernemingsomgeving. Breukelen : Nijenrode University Press.
 • Dwairy, Marwan Adeeb & J. Jagelman (1998), Cross-cultural counseling : the Arab-Palestinian case. New York [etc.] : The Haworth Press.
 • Earley, P. Christopher & H. Singh
 • (2000), Innovations in international and cross-cultural management. Thousand Oaks, Calif. [etc.] : Sage Publications.
 • Fatehi, Kamal (1996), International management : a cross-cultural and functional perspective. Upper Saddle River, NJ [etc.] : Prentice Hall.
 • Fowler, Sandra M. & M.G. Mumford (1995), Intercultural sourcebook : cross-cultural training methods. Yarmouth : Intercultural Press.
 • Fung, Richard Jacques (1995), Organizational strategies for cross-cultural cooperation : management of personnel in international joint ventures in Hong Kong and China. Delft : Eburon.
 • Gesteland, Richard R. (1999), Cross-cultural business behavior : marketing, negotiating and managing across cultures. Copenhagen : Handelshøjskolens Forlag.
 • Gesteland, Richard R.(1996), Cross-cultural business behavior : marketing, negotiating and managing across cultures. Copenhagen : Handelshøjskolens Forlag.
 • Gopaul-McNicol, Sharon-ann & Janet Brice-Baker (1998), Cross-cultural practice : assessment, treatment, and training, New York [etc.] : Wiley.
 • Guy, Vincent & John Mattock (1993), The new International Manager : an action guide for cross-cultural business/2/, London : Kogan Page.
 • Hall, Wendy (1990), Strategic alliance management and cross-cultural conflict : Maximizing alliance succes by minimizing cultural misunderstandings between partners, Breukelen : Nijenrode.
 • Helms, Janet E. & D.A. Cook (1999), Using race and culture in counseling and psychotherapy : theory and process. Boston, Mass : Allyn and Bacon.
 • Hendon, Donald W., R. Hendon & P. Herbig (1996), Cross-cultural business negotiations. Westport, Conn [etc.] : Quorum.
 • Herbig, Paul A. (1998), Handbook of cross-cultural marketing. New York [etc.] : International Business Press.
 • Howes, David (1996), Cross-cultural consumption : global markets, local realities. London [etc.] : Routledge.
 • Issawi, Charles Philip (1998), Cross-cultural encounters and conflicts. New York [etc.] : Oxford University Press.
 • Jackson, Terence (1995), Cross-cultural management. Oxford [etc.] : Butterworth-Heinemann.
 • Kohls, L. Robert & J.M. Knight (1994), Developing intercultural awareness : a cross-cultural training handbook. Yarmouth [etc.] : Intercultural Press.
 • Lee, Wanda M. L. (1999), An introduction to multicultural counseling. Philadelphia, Pa : Accelerated Development.
 • Manrai, Lalita A. & A.K. Manrai (eds.) (1996), Global perspectives in cross-cultural and cross-national consumer research. New York [etc.] : International Business Press.
 • Mead, Richard (1993), Cross-cultural management communication. Chichester [etc.] : Wiley.
 • Mead, Richard (1994), International management : cross-cultural dimensions. Cambridge, MA [etc.] : Blackwell.
 • Mead, Richard (1998), International management : cross-cultural dimensions. Oxford [etc.] : Blackwell Business.
 • Mockler, Robert J. & D.G. Dologite (1997), Multinational cross-cultural management : an integrative context-specific process. Westport, Conn. [etc.] : Quorum.
 • Nicholson, Joel Dean (1991), The relationship between cultural values, work beliefs, and attitudes towards socioeconomic issues : a cross-cultural study, [S.l. : s.n.].
 • Palmer, Stephen & P. Laungani (eds.) (1999), Counselling in a multicultural society. London [etc.] : SAGE.
 • Pederson, Paul (ed.) (1999), Multiculturalism as a fourth force. Philadelphia, Pa : Brunner/Mazel.
 • Renn, Ortwin & B. Rohrmann (eds.) (2000), Cross-cultural risk perception : a survey of empirical studies. Dordrecht [etc.] : Kluwer Academic Publishers.
 • Samuda, Ronald J. (1998), Advances in cross-cultural assessment. Thousand Oaks, CA [etc.] : SAGE Publications.
 • Schuster, Camille P. & P. Harris (eds.) (1999), Newer insights into marketing : cross-cultural and cross-national perspectives. New York [etc.] : International Business Press.
 • Selnes, Fred, B.J. Jaworski & A.K. Kohli (1997), Market orientation in U.S. and Scandinavian companies : a cross-cultural study. Cambridge, Mass : Marketing Science Institute.
 • Steiner, Henry & K. Haas (1995), Cross-cultural design : communicating in the global Marketplace. London : Thames and Hudson.
 • Thomas, Robert Murray (2000), Multicultural counseling and human development theories : 21 theoretical perspectives. Springfield, Ill : Thomas Publisher.
 • Usunier, Jean-Claude (1998), International and cross-cultural management research. London [etc.] : SAGE.
 • Voich, Dan & L.P. Stepina (1994), Cross-cultural analysis of values and political economy issues. Westport, Conn. : Praeger.