SP Tweet

W. Shadid BBB-akkoord vd coalitie is pol zweverigheid en NL-onwaardig Zal zeker averechts werken voor uitgeprocedeerde #asielzoekers & samenleving
W. Shadid Te weinig N-W journalisten id NLse media vooral zoeken in te weinig belangstelling voor t vak is even oppervlakkig als t bericht zelf #nrc
W. Shadid Ideeën #Koole zijn alleen realiseerbaar in n partij met een authentieke sociaal-democratische maatschappijvisie http://t.co/Fz19CgNlEW
Follow W. Shadid on Twitter

Cursusinfo

cursusDe klassikale universitaire cursus interculturele communicatie is nu omgezet in een e-learning module.

Doel en eindtermen van de module

Het doel van de e-learning cursus is om de cursist inzicht te geven in de noodzakelijke houding, kennis en vaardigheden voor een competent optreden in interculturele ontmoetingen. Competenties die van onschatbare waarde zijn voor medewerkers in het onderwijs, de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en politie en justitie. Met het verwerven van deze vaardigheden kunnen materiële en immateriële winsten worden geboekt zoals tevreden cliënten en efficiënter optreden in allerlei typen interculturele ontmoetingen, met een minimum aan misverstanden.

Eindtermen van de module
Met deze cursus wordt nagestreefd de cursist intercultureel competent te maken door hem of haar in staat te stellen de sociale werkelijkheid via het zogenaamde derde perspectief te bezien. Dat betekent dat voor het waarnemen en interpreteren van gedrag en het entameren van communicatie en feedback niet de eigen culturele bagage, of die van de ander, als uitgangspunt wordt genomen, maar een derde invalshoek wordt gekozen die een combinatie is van de beide perspectieven.
Het derde perspectief is eigenlijk de hoogste fase van het zogenaamde 'staircase model of intercultural competence' die het 'onbewust competent handelen' wordt genoemd. Dit is vergelijkbaar met het onbewust handelen in de eigen culturele setting.

Na bestudering van de theorie, de daarbij behorende praktijkvoorbeelden en het afleggen van de 15 toetsen in de module kan worden verwacht dat de cursist zich de basis van het beoogde 'derde perspectief' eigen heeft gemaakt. Wat dat perspectief inhoudt is uitgebreid beschreven in de cursus.

Zo'n vaardigheid wekt de indruk dat het hier gaat om een ‘schaap met vijf poten’. Dat is in zekere zin ook waar. Vanzelfsprekend kan het volgen van één cursus slechts leiden tot het ontstaan van ‘grassroots’ van interculturele competenties.
Interculturalisatie is een ongoing proces. Ieder die deze cursus heeft doorlopen krijgt door de opgedane kennis, de praktijk van interculturele ontmoetingen en het streven de opgedane vaardigheden te verbeteren de mogelijkheid om de eigen interculturele competenties steeds te blijven optimaliseren.

Voor meer informatie klik in het menu (hier links) op de pagina "E-Learning module".