SP Tweet

W. Shadid BBB-akkoord vd coalitie is pol zweverigheid en NL-onwaardig Zal zeker averechts werken voor uitgeprocedeerde #asielzoekers & samenleving
W. Shadid Te weinig N-W journalisten id NLse media vooral zoeken in te weinig belangstelling voor t vak is even oppervlakkig als t bericht zelf #nrc
W. Shadid Ideeën #Koole zijn alleen realiseerbaar in n partij met een authentieke sociaal-democratische maatschappijvisie http://t.co/Fz19CgNlEW
Follow W. Shadid on Twitter

Cliënten

Gemeenten en Ministeries (overheid)

fsw

 1. Ministerie van Justitie
 2. Ministerie VROM
 3. Vereniging Nederlandse Gemeenten
 4. Gemeente Amsterdam: Bos en Lommer
 5. Gemeente Eindhoven
 6. Gemeente Dordrecht
 7. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 8. Gezondheidsraad
 9. Ned. Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 10. Gemeente Amsterdam: Amsterdams Bureau voor Communicatie (ABC)

Instituties, Instellingen en bedrijven

fsw

 1. Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
 2. Vlaams Agentschap voor Jongerenwelzijn
 3. Cunningham Lindsey Nederland bv
 4. CMO Groningen, Partoer CMO Fryslân
 5. ZONMW, Commissie Diversiteit in het Jeugdbeleid
 6. Stamm CMO Drenthe en Enova
 7. Pharos, Mexit, en FORUM
 8. Stichting Interculturele Participatie
  en Integratie (SIPI), Amsterdam
 9. Universiteit van Amsterdam / WODC
 10. Universiteit Leiden
 11. Hogeschool Leiden
 12. De Haagse Hogeschool
 13. Netwerk Nieuwe Nederlanders
 14. Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen
 15. Pieter Baan Centrum (PBC)
 16. MIKADO: Kenniscentrum interculturele zorg
 17. CMO-Stimulans-Gorinchem
 18. Turkse Platform Dordrecht
 19. Kleurrijke zorg Almere
 20. Emancipatieplatvorm MV-rechten D66

Radio/TV/Bladen

kranten

 1. Het dagblad Trouw
 2. NRC Next
 3. Finnish Broadcasting Company
 4. Nederlandse Islamitische Omroep
 5. Nederlandse Moslim Omroep
 6. Wereldjournalisten.nl
 7. UniversInternational
 8. Spits
 9. Dante Magazine
 10. Brabantsdagblad
 11. Zemzem
 12. Contrast Magazine
 13. TV-West
 14. Amazegh-TV
 15. Wereldomroep
 16. Time Media Group
 17. Tijdschrift Binnenlands Bestuur